Vlaamse Rand

Datum: 18/03/2020

Via deze link vindt u specifieke informatie betreffende subsidiedossiers in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Deze informatie gaat uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media maar geldt eveneens voor het beleidsdomein Vlaamse Rand. 

Let op: voor het beleidsdomein Vlaamse Rand is dit het e-mailadres: rand@vlaanderen.be.

Indien u vragen of bezorgdheden hebt kan u steeds terecht bij uw dossierbehandelaar.

 

Het Cijferboek Vlaamse Rand is een tweejaarlijkse publicatie met allerhande cijfers over de regio, gebundeld rond elf overkoepelende thema's. De editie van 2019 werd opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen.  Het Cijferboek bevat cijfers die beschikbaar waren in juni 2019. Cijfers die na deze datum worden vrijgegeven, vindt u op de website van Statistiek Vlaanderen. Ook de website van de gemeente- en stadsmonitor bevat heel wat nuttig cijfermateriaal.  

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv