Diversiteit in de brede Vlaamse Rand

Op 26 juni 2019 vond een inspiratiedag plaats over diversiteit in de brede Vlaamse Rand. De focus lag hierbij op de thema's taalbeleid en taalpromotie, taalwetgeving, integratie en sociale cohesie. De dag ging van start met een voorstelling van de Tweede Taalbarometer Vlaamse Rand door de auteur en onderzoeker Rudi Janssens. De namiddag bood een ruim aanbod aan inspirerende sessies rond financiële ondersteuning en inhoudelijke expertise. Via verschillende workshops en infosessies toonden de organiserende partners hoe gemeenten en verenigingen zelf aan de slag kunnen. 

(Her)beleef de presentaties hier:

Algemene inleiding 'inclusief beleid 

pdf bestandInspiratiedag_Inleiding.pdf (1.64 MB)

Agentschap Integratie en Inburgering

contact

Provincie Vlaams-Brabant, cel Vlaams karakter

pdf bestandInspiratie-provincie.pdf (1.38 MB)

contact

RINGtv
Taalwetwijzer

pdf bestandPresentatie-inspiratiedag.pdf (634 kB)

contact

Team Vlaamse Rand, ABB

pdf bestandInfosessie-Vlaamse-Rand.pdf (162 kB)

contact

Vleva

contact

vzw 'de Rand'

pdf bestandvzw 'de Rand'_taalpromotie.pdf (909 kB)

contact

Reportage Taalbarometer

Enkele partners
presentatie taalbarometer